موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه

خیرالله هرمزی؛ معصومه کشتکاری

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68746.2695

چکیده
  موضوع دعوا را ادعاهای طرفین در دادخواست و لوایح دفاعی تعیین می‌کند و به این_‌ترتیب، قلمرو حرکت دادگاه در فرایند رسیدگی معین می‌شود؛ اما از میان عناصر مطرح‌شده از سوی طرفین، موضوعاتی وجود دارد که هیچ‌یک از طرفین به‌طور صریح به‌منظور بهره‌مندی از آثار حقوقی به آنها استناد نمی‌کند، ولی دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد از آنها ...  بیشتر

حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیرمجاز

باقر انصاری

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 41-82

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.62445.2593

چکیده
  قواعد حمایت از اسرار تجاری بدون لازم دانستن کیفیت خاصّی همچون اصالت یا نو بودن و بدون هرگونه بررسی پیشینی، از انواع اطلاعات و نوآوری‌ها حمایت می‌کند. این حمایت، بدون اعطای حقّ ‌انحصاری به دارندة اسرار و صرفاً در برابر سه نوع تهدید یعنی افشا، تصاحب و استفادة غیرمجاز صورت می‌گیرد. با توجه به مبهم بودن مفهوم «غیرمجاز»، دامنة ...  بیشتر

نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم

لعیا جنیدی؛ سپیده راضی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 83-125

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68036.2678

چکیده
  در حقوق ایران قوانین متعددی در زمینه مسئولیت دولت‌‌های خارجی به دلیل نقض حقوق بین‌‌الملل، وضع شده است. برخی از این قوانین به منظور استیفای حقوق ملت ایران و حمایت دیپلماتیک و برخی دیگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط دولت خارجی و همچنین تعیین مرجع صالح برای طرح دعوی و مسائلی از این دست، وضع شده است. با ...  بیشتر

وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری قبل از دورة حمایت و بعد از آن

مهدی زاهدی؛ ابراهیم چاوشی لاهرود

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 127-157

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.69929.2708

چکیده
  وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری از زمان خلق تا شروع دوره حمایت و پس از آن سه دورة زمانی متفاوت را سپری می‌کنند. وضعیت پدیده‌های فکری به لحاظ مالکیتی از زمان خلق تا زمانی که زیر چترِ حمایتی حقوق مالکیت فکری قرار  می‌گیرند و پس از انقضای دورة حمایت و همچنین  اینکه پدیده‌های فکری خارج از شمول حقوق مالکیت فکری از چه حقوق مادی برخوردار ...  بیشتر

تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی

مجید عزیزیانی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 159-180

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.65440.2638

چکیده
  خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از ...  بیشتر

توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی

علیرضا حسنی؛ امیرمسعود فاطمیان؛ اشکان آشتیان

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 181-218

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.58830.2535

چکیده
  هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به‌عنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین‌‌های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی‌‌هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی‌نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح ...  بیشتر

بی‏ طرفی مقرّ داوری بین‏ المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

سهیلا دیبافر؛ مرتضی شهبازی نیا؛ فریدون نهرینی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 219-245

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.62879.2601

چکیده
  رسیدگی بی‏طرفانه و عادلانه و به‌دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاه‏های ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بین‏المللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ‌و‌فصل خصوصی، حاکمیت ارادة طرفین داوری به‌طرز چشم‏گیری در انتخاب قانون حاکم ...  بیشتر