اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1610
تعداد پذیرش 184
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 890
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 333

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 244
تعداد مشاهده مقاله 1144002
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 593333
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 205 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 367 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 621 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 156 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 256 روز
درصد پذیرش 11 %