آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1850
تعداد پذیرش 260
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 1065
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 392

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 322
تعداد مشاهده مقاله 3414845
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2085484
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 233 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 404 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 621 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 88 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 215 روز
درصد پذیرش 14 %