آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1786
تعداد پذیرش 246
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 1032
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 369

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 306
تعداد مشاهده مقاله 3155882
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2015041
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 237 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 409 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 621 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 175 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 93 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 226 روز
درصد پذیرش 14 %