آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1729
تعداد پذیرش 227
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 981
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 350

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 289
تعداد مشاهده مقاله 2969146
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1957516
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 231 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 392 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 621 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 96 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 237 روز
درصد پذیرش 13 %