اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1503
تعداد پذیرش 165
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 837
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 313

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 228
تعداد مشاهده مقاله 875996
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 448227
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 205 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 362 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 621 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 153 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 101 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 255 روز
درصد پذیرش 11 %