اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1561
تعداد پذیرش 179
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 870
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 329

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 239
تعداد مشاهده مقاله 1022921
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 527593
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 206 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 364 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 621 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 154 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 100 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 256 روز
درصد پذیرش 11 %