اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1540
تعداد پذیرش 169
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 861
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 323

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 235
تعداد مشاهده مقاله 978130
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 502872
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 206 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 361 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 621 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 155 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 101 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 262 روز
درصد پذیرش 11 %