جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران

میرقاسم جعفرزاده؛ ایمان حسین پور شرفشاد

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 9-38

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.39874.2121

چکیده
  این تحقیق نشان می دهد که برخی از اصولیین شیعه، وصف را دارای مفهوم دانسته، ولی مشهور علمای اصول آن را فاقد مفهوم می‌‌‌‌دانند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که با توجه به رواج پرسش در حقوق موضوعه، ارائه پاسخی مستدل به این پرسش برای حقوق‌دانان نیز دارای اهمیت بسیاری می باشد. با این هدف، بررسیهای تفصیلی در این تحقیق همچنین نشان ...  بیشتر

مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله

مصطفی دانش پژوه

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.65244.2636

چکیده
  مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که در بارة آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد، از جمله در حقوق بین‌الملل خصوصی این پرسش اساسی وجود دارد که آیا می‌توان به استناد تقلب، از اجرای قانون خارجی خودداری کرد؟ در حقوق ایران، ماده‌ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان ...  بیشتر

ادلۀ عقد معین پذیره‌نویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعۀ تطبیقی

حمیدرضا بهروزی زاد

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.61381.2578

چکیده
  نیازهای متنوع بشری باعث شده است که در اعصار و امصار مختلف عقودی بین مردم متداول شود تا پاسخگوی روابط حقوقی بین افراد و اشخاص باشد.یکی از این عقود پذیره نویسی در وقف می باشد که در عصر معاصر در شهرهای مذهبی بسیار رواج دارد در این مقاله به روش کتابخانه ای ادله اینکه این عقد جزو عقود معین- و نه نامعین- می باشد را بیان نموده و این تلقی مشهور ...  بیشتر

قاعده التزام به قراردادها

سیداحمد موسوی؛ علیرضا نوجوان؛ سید محمد تقی علوی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 93-128

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.61073.2569

چکیده
  لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام‌آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام‌آوری می‌یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد ...  بیشتر

تأملی در نسبت عقود غیرمعیّن و عقد صلح

محمد منصوری؛ محمد مهدی الشریف؛ سید محمد صادق طباطبایی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 129-165

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.67814.2671

چکیده
  با توجه به گسترة وسیع صلح می‌توان عقود غیرمعیّن را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معیّن لزوماً صلح تلقی می‌گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معیّن مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق‌دانان ...  بیشتر

امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران

مهدی نریمانپور؛ محمد بهرامی خوشکار؛ محسن اسماعیلی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 167-197

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.58858.2537

چکیده
  بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی‌شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل‌توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که صاحب‌نظران سعی کرده‌اند دامنۀ بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریۀ اشتراک معنوی، نظریۀ فساد و نظریۀ تحول عقد محدود کنند. در این ...  بیشتر

بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری

احمدرضا اسعدی نژاد؛ عبدالحسین شیروی؛ مهدی منتظر

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 199-231

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.62678.2596

چکیده
  در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می‌کنند تا در صورت برهم‌خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، ...  بیشتر