حقوق خصوصی
ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

بدیع فتحی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 9-41

https://doi.org/10.22054/jplr.2024.75175.2778

چکیده
  ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پرونده‌ها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفه‌جویی در هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و به‌طور کلی قضاوت و ادارة شایستة جریان دادرسی ایجاب می‌کند که این پرونده‌ها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در این‌صورت ...  بیشتر

حقوق خصوصی
حمایت از شخصیت‌های خیالی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری

مهدی زاهدی؛ سارا صلح چی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 43-74

https://doi.org/10.22054/jplr.2024.75464.2775

چکیده
  در حقوق مالکیت فکری، از جمله در نظامِ حقوق مالکیت ادبی و هنری، با هدف ایجاد انگیزه برای آفریننده و حمایت از دستاوردهای خلاقانۀ وی، از آثار او حمایت به‌عمل می‌آید. یکی از این آثار، شخصیت‌های خیالی هستند که نقش تأثیرگذاری در زندگی روزمره و فعالیت‌های سرگرمی ما دارند. این شخصیت‌ها انواع گوناگونی را شامل می‌شوند که می‌توانند در آثاری ...  بیشتر

حقوق خصوصی
معاملة به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها

علیرضا باریکلو؛ علیرضا آذربایجانی؛ حسن امیدوار

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 75-118

https://doi.org/10.22054/jplr.2024.66619.2729

چکیده
  کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک ‌که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده  ، فرا‌تر شده؛  به‌طوری‌که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی  ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی  و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تحلیل حقوقی چگونگی ید امانیِ اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکتِ سهامی

احد قلی زاده منقوطای

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 119-148

https://doi.org/10.22054/jplr.2024.69379.2704

چکیده
  لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی به‌طور ‌مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت‌ها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل می‌داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به ‌اموال شرکت، ...  بیشتر

حقوق بین الملل
حفاظت از حقّ حریم خصوصی اطلاعاتی در مقابل تهدیدات ناشی از هوش مصنوعی نظامی

فرشته بنافی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 149-176

https://doi.org/10.22054/jplr.2024.68659.2691

چکیده
  هوش مصنوعی توانایی یک سیستم کامپیوتری در حلّ مشکلات و انجام وظایفی است که در‌ ‌صورت نبودن آن به هوش انسانی نیاز است. فناوری‌های هوش مصنوعی برای چندین دهه تکامل یافته‌اند. امروزه بسیاری از کشورها در حال توسعۀ هوش مصنوعی در برنامه‌های نظامی خود هستند که با چالش‌های حقوق بشری فراوانی به‌ویژه در زمینة حفظ حریم خصوصی به‌عنوان حقّی ...  بیشتر

اقتصاد سیاسی بین الملل
انحصار طبیعیِ ناشی از فناوری اطلاعات در شبکة بانکی بین‌المللی

محمود باقری؛ سعید رحمانی؛ یاسمین افشاری فرد

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 177-205

https://doi.org/10.22054/jplr.2024.73741.2747

چکیده
  با پیشرفت چشم‌گیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌های بانکی با ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر این فناوری و با استفاده از سامانه‌های پیام‌رسان مالی، اقدام به تسهیل ارتباطات مالی بین بانکی داخلی و بین‌المللی نموده‌اند. مهم‌ترین نمونة بین‌المللی این نوع سامانه‌ها شبکه سوئیفت است که گسترده‌ترین شبکة پیام‌رسان مالی است و تقریباً ...  بیشتر

حقوق خصوصی
حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی

محمد حسین تقی پور؛ سیده طاهره موسوی خطیر

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 207-240

https://doi.org/10.22054/jplr.2024.73925.2752

چکیده
  به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی می‌توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش‌های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به‌صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به‌عنوان یکی از ...  بیشتر

حقوق نفت و گاز
قیمت‌گذاری انتقالی شرکت‌های چندملّیتی در صنعت نفت و گاز و راهکار مقابله با آن

حسام خدایاری نژاد؛ مهراب داراب پور

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 241-282

https://doi.org/10.22054/jplr.2024.74073.2753

چکیده
  هرچند شرکت‌های چند ملیتی بازیگران مهم تجارت بین‌الملل و یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند، اما آثار نامطلوب برخی از اقدامات آنها غیرقابل چشم‌پوشی است. قیمت‌گذاری انتقالی یکی از این اقدامات مخرب است که در آن، شرکت‌های چندملّیتی، با همکاری شرکت‌های فرعی، با داخلی‌سازی معاملات و تعیین قیمت‌های مورد نظر ...  بیشتر