نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم اسلامی دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم اسلامی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با پیشرفت چشم‌گیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌های بانکی با ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر این فناوری و با استفاده از سامانه‌های پیام‌رسان مالی، اقدام به تسهیل ارتباطات مالی بین بانکی داخلی و بین‌المللی نموده‌اند. مهم‌ترین نمونة بین‌المللی این نوع سامانه‌ها شبکه سوئیفت است که گسترده‌ترین شبکة پیام‌رسان مالی است و تقریباً تمامی بانک‌های جهان از طریق زیرساخت و زبان مشترک این شبکه با یکدیگر در تماس هستند. هرچند شبکة سوئیفت مزایای بسیاری برای کشورها به‌همراه داشته است؛ اما با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فردی که نسبت به سایر شبکه‌ها و روش‌های نقل‌و‌انتقالِ مالی دارد، انحصار شبکه‌های پیام‌رسان مالی در دست این شبکه افتاده و متعاقباً از این انحصار سوءاستفاده‌هایی علیه برخی کشورها صورت گرفته است، خصوصاً اینکه بازگشت به روش‌های دوجانبه و یا ایجاد یک بستر موازی، برای این کشورها فاقد کارایی بوده و البته غیرعملی است؛ لذا در این پژوهش از طریق روش توصیفی-تحلیلی انحصار طبیعی شبکه پیام‌رسان سوئیفت که ناشی از فناوری اطلاعات است، مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده است که بهترین راه‌حل جهت مقابله حقوقی با سوءاستفاده از این انحصار، تعیین یک نهاد مقررات‌گذار بخشی، جهت کنترل و نظارت بر این شبکه پیام‌رسان مالی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Natural Monopoly Caused by Information Technology in the International Banking Network

نویسندگان [English]

 • mahmood bagheri 1
 • Saeed Rahmani 2
 • yasamin afsharifard 2

1 Asociate professor, Department of Islamic and private law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Iran

2 LL.M..Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

With the emergence of the age of explosion of information and communication, all aspects of human life were affected by this. In such a way that the use of technology has become one of the inseparable parts of today's world. With the expansion of global trade, the need for advanced systems for monetary and financial exchanges was felt more. With the remarkable progress of information and communication technology, banking networks have decided to facilitate and develop their calls and orders regarding financial transactions by creating infrastructures based on information and communication technology. In this, financial messenger systems have been of special importance, because in fact, these systems are the main infrastructure of establishing communication between domestic and international banks. Also, these systems are used for large financial transactions such as issuing letters of credit and guarantees. The most famous international example of these systems is the SWIFT network, which is the most extensive financial messaging network where almost all banks in the world are in contact with each other through the infrastructure and language of this network. Due to the unique features that SWIFT has compared to other financial transfer networks and methods, it can be said that the monopoly of financial messaging networks is in the hands of this financial messaging network. This means that returning to bilateral methods or creating a parallel platform is impractical and uneconomical. On the other hand, in different systems, governments regulate regulations based on various motives, such as limiting the economic power of a company, securing the interests of a particular company, or even for political exploitation. One of the ways to achieve this goal, the public institutions regulating the sectoral regulations, in order to provide safe and continuous public services to the citizens, protect the rights of consumers and investors, and also use the order as much as possible in the way of the interaction of the players of the markets in question. The distinctive feature of the recognition of sector regulations should be considered as the monopoly of these regulations in the market and the constituent sectors. Therefore, it is considered the main inspection of non-competitive markets that the government enters this sector with the title of "regulator". That is, the government intervenes by using the policy of economic regulation and in the form of sectoral regulatory institutions, in order to, on the one hand, support the consumers by bringing the performance closer to the optimal conditions, and on the other hand, prevent the spread of inefficiency and economic anomalies. In this case, the purpose of sector regulatory institutions and economic regulation systems is to regulate the activities of natural monopolies, especially public benefit industries and services, to protect the interests of consumers and improve efficiency. Thus, by creating economic regulation systems, the government tries to simulate a competitive market in a way, and by imposing regulatory regulations, it forces the relevant monopolies to act like a competitive market. Natural monopoly and the creation of a banking messaging unit network for financial exchanges and transfers have led to a sharp reduction in transaction costs for banks. In other words, with the advancement of technology and the provision of suitable infrastructure for the communication and connection of all banks to each other, the creation of a platform and a single communication language made the use of traditional methods such as telex and two-by-two communication of each bank with the other bank eliminated. However, due to the fact that the control and supervision of SWIFT is in the hands of a minority of the member countries, this company has abused this position based on its economic interests and its influential members and can, based on unilateral contractual conditions, target the members of the minority. Deprived of their services this minority practically has no substitute. On the one hand, since the existence of a natural monopoly in a product and service excludes it from the supervision and control of the regulations of competition law, and since SWIFT, as a system that provides banking services, is a natural monopoly, and the creation of other networks for Financial transactions for banks have no relative advantage, so it seems that this monopoly network should be monitored and controlled through sectorial regulations. With regard to the above, this research by explaining the special features of banking financial messenger networks, emphasizing and relying on SWIFT features and the similarities of these features with natural monopoly industries; It is looking for a solution to set regulations to control and monitor this financial messenger network. First, by examining the structure and legal nature of SWIFT, it has acquainted with the mechanism of this financial messenger network and its relationship with banks, and by examining the role of information technology in creating a natural monopoly for monopoly networks and systems; it has to know the advantages and disadvantages of such a monopoly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary Messengers
 • SWIFT
 • Banking
 • Regulator
 • Nonmarket
 1. امانی جونقانی، الهام، باستانی‌فر، ایمان و حیدری خوراسگانی، محمدرضا، «رتبه‌بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)»، راهبرد اقتصادی، سال دهم، ش 37 (1400).

  عزیزی محمود، شریفیان، جمشید، «بایسته‌های سوئیفت و آسیب‌شناسی آن در حقوق تجارت ایران در پرتو تحریم»، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، سال دوم، ش 16 (1399).

  مستقیمی، بهرام، «فناوری اطلاعات و حاکمیت»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 71 (بهار1385).

  منصوری رضی، ایوب، رژیم حقوقی حاکم بر سوئیفت، چاپ اول (تهران: شهر دانش، 1398).

  References

  Aggarwal, V. K., & Marple, T., Digital Currency Wars? US-China Competition and Economic Statecraft. Global Asia, Vol. 15, No.4 (2020).

  1. Depoorter, “Regulation of natural monopoly,” in Encyclopedia of law and economics, B. Bouckaert and G. De Geest, Eds. Cheltenham: Edward Elgar, (2000).

  Carlton, D., Perloff, J. Modern Industrial Organization, (Boston: Addison-Wesley, 4th edn. 2004).

  Cronberg, tarja, Nuclear multilateralism and Iran: Inside EU Negotiation, (New York: Routledge publishing, 2017).

  DE Busser, Els, Reloading Data Protection: Multidisciplinary Insight and Contemporary Challenges: Privatization of Information and the Data Protection Reform, (Dordrecht: Springe, 2014).

  De Goede, Marieke,"The SWIFT Affair and the Global Politics of European Security", JCMS, Vol.50,No.2 (2012).

  Hadi. Ashkan, Paulus Aluk Fadjar Dwi Santo, "Natural monopoly or monopoly by law for state owned enterprises", E3S Web of Conferences, Vol.426, EDP Sciences, (2023).

  IAN J Lloyd, Information Technology Law, (oxford, Oxford University Press, 2014).

  Koppel, Johannes, The Swift Affairs: Swiss Banking Secrecy and the Fight against Terrorist Financing, (Geneve: Graduate Institute Publication, 2011).

  Korolchyk. B, "The Paperless Letter of Credit and Related Documents of tile Law and Contemporary Problems", Technology and Commercial Law, Vol.55, No.3 (1992).

  Mackenzie, Alex, The External dimension of European Home Land Security, European Homeland Security, A European Strategy in the Making? (oxfordshire: Routledge ,2012).

  Micklitz, Hans-W et al, Risk an EU Law, (UK: Edward Elgar Publishing, 2015).

  Mosca, Manuela. "On the origins of the concept of natural monopoly: Economies of scale and competition." The European Journal of the History of Economic Thought. Vol.15, no. 2 (2008).

  Otobo, E. E. Privatization and regulation in Africa:Some key policy issues, DPMN Bulletin, Vol.V, No. 1, (1998).

  Peters, Anne et al, Non-State Actors as Standard Setters, (UK: Cambridge University Press, 2009).

  Posner R.A, "Natural monopoly and its regulation", Stanford law Review, No.22 (1969).

  Ridley, Nick, Terrorism Financing, the Failure of Counter Measures, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012).

  Van Wasshnova, Matthew, "Data Protection Conflicts between the United States and the European Union in the War on Terror: Lessons Learned from the Existing System of Financial Information Exchange, Case Western Reserve", Journal of International Law, vol.39, issue 3 (2008).

  Wesseling, Mara et al, "Data War beyond Surveillance Opening Black Box of Swift", Journal of Cultural Economy, vol.5, No.1 (2012).

  White,Lawrence J, "Market Definition in Monopolization Cases: A paradigm Is Missing", Law and Economics Research Paper, No.05 (2005).

  Xian, Kristile,"The price of justice: deferred prosecution agreements in at of Iranian sanctions", Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy, vol. 28 (2014).

  Translated References into English

  Amani Junqani, Elham, Bastani Far, Iman and Heydari Khorasgani, Mohammad Reza, "Ranking of SWIFT Alternative Solutions in Sanction Environment (Case Study: Islamic Republic of Iran)", Economic Strategy, Year 10, No. 37 (1400). [In persian]

  Azizi Mahmoud, Sharifian, Jamshid, "Swift's principles and its pathology in Iran's commercial law in the light of sanctions", Research and Studies of Islamic Sciences, Vol. 16 (2019). [In persian]

  Tashimiri, Bahram, (1385). "Information Technology and Governance", Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Year 2, No. 71 (Spring 2016). [In persian]

  Mansouri Razi, Ayoub, the legal regime governing Swift, first edition, (Tehran: Shahr Danesh, first edition 2018). [In persian]