نادیده انگاشتن قواعد عمومی دادرسی در انشا و اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

خیرالله هرمزی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.56977.2500

چکیده
  ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس قوة قضائیه و صاحب‌منصبان دیگری در قوة قضائیه اجازه داده است، در صورتی که رأی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، دگربار آن را از طریق سازِکارهایی که در شرع در اختیار دارند رسیدگی و در صورت تشخیص مخالفت با شرع، ریاست قوه تجویز اعادة دادرسی دهد. در این صورت مرجع اعادة دادرسی یکی از شعب دیوان عالی کشور از ...  بیشتر

تحلیل رقابتی محدودیت‌های غیرقیمتی در توافقات عمودی؛ مطالعة تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه ‌‌اروپا و ایران

میرقاسم جعفرزاده؛ معصومه اکبریان طبری

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 37-75

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.59920.2551

چکیده
  توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت می‌‌کنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدو‌‌دکنندة غیرقیمتی بوده‌‌ که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت‌های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نه‌‌‌تنها ...  بیشتر

شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویة قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789

مجید بنائی اسکوئی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 77-113

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.63384.2609

چکیده
  شکایت از حکم ورشکستگی همانند دعوی آن، به جهت تأثیر در حقوق اشخاص ذی‌نفع، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 789 سال 1399هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص حکومت احکام خاص قانون تجارت برای شکایت از حکم ورشکستگی در دکترین تردید وجود داشت و در عمل نیز رویة قضایی مشخصی در چگونگی استناد به این مواد دیده نمی‌شد. هرچند ...  بیشتر

حقوق فعالیت‌‌های فضاییِ تجاری؛ ضرورت‌ها، راهبردها

روح اله رهامی؛ حمید حیدری

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 115-150

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.66377.2651

چکیده
  تجاری‌سازی فضا بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می‌رفت در حال انجام است. این در حالیست که در حقوق فضا به‌واسطة سهم معاهدات پنج‌گانه در مقطع زمانی انعقاد و تصویبشان، به ابعاد تجاری فضا کمتر توجهی شده، فلذا منطق مناسبات بین‌المللی ایجاب می‌نماید که به نسبت این روند رو به رشد، مقررات فضا نیز توسعه پیدا کنند. عدم همگامی مقررات با توسعة ...  بیشتر

معیار کارآمد اقناع قاضی

ایرج بابایی؛ شاهین شامی اقدم

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 151-178

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.53325.2427

چکیده
  حقوق اثبات دعوا به عنوان جزئی از فرایند دادرسی،  به مسائلی از جمله نحوه و میزان قناعت وجدان لازم قاضی در مواجهه با ادله جهت اثبات ادعا در جریان دادرسی می‌پردازد. ممکن است اقناع حاصل از برخی ادله مفروض باشد و قانون آن را بر وجدان دادرس تحمیل نماید. در این صورت پرداختن به معیار اقناع فاقد موضوعیت است. در مقابل گاهی قاضی آزادی بیشتری ...  بیشتر

نظام جبران خسارات در صندوق بیمة همگانی حوادث طبیعی

علی قسمتی تبریزی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 179-210

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.64636.2626

چکیده
  خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجۀ قوۀ قاهره و غیرقابل تدارک تلقی می‌‌شدند، امروزه در پوشش نظام‌‌های خاص قانونی قابل جبران انگاشته می‌‌شوند. این نظام‌‌ها علاوه بر جبران خسارت زیان‌‌دیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق ...  بیشتر