قاعدة کشور محل حمایت در حقوق مالکیت فکری، فرصت یا چالش؟

فاطمه السادات ایروانی مهاجری

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1400، صفحه 9-37

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.56715.2494

چکیده
  قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزة تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش‌ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی‌توان یافت. از جمله مباحث چالش‌برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این ...  بیشتر

تحول در مقررات ناظر بر حمل بین‌المللی مسافر از طریق دریا در پرتو کنوانسیون آتن 1974 و پروتکل اصلاحی لندن 2002

پرویز عامری؛ حبیب طالب احمدی؛ علی رضائی؛ عرفان خسروانی

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1400، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.56821.2499

چکیده
  حجم حمل مسافر از طریق دریا به لحاظ امنیت بالا و هزینه اندک، بیشتر از سایر طرق حمل می‌باشد. به جهت همین حجم گسترده وضع قواعد و کنوانسیونهای بین المللی لازم بود. در این راستا اولین کنوانسیون در سال 1961 تحت عنوان قواعد بروکسل تدوین شد. این کنوانسیون با استقبال دولتها مواجه نشد و به همین جهت کنوانسیون آتن 1974 پیش بینی گردید. این کنوانسیون ...  بیشتر

الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا

هادی قنبری بناب؛ محمد مهدی حاجیان؛ عباس کاظمی نجف آبادی

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1400، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.46757.2312

چکیده
  یکی از مسائل مهم در زمیة صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیة اروپا، شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات است. هدف مقاله، تجزیه‌وتحلیل قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران در خصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه ...  بیشتر

تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1400، صفحه 93-121

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.53361.2426

چکیده
  تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این‌حال معیار واحد بین‌المللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها وجود ندارد. از این‌رو نظام‌های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاه‌هایشان در پیش گرفته‌اند. در حالی که اندکی از نظام‌های ...  بیشتر

محدودة نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویة قضایی

عباس منصوری؛ عیسی امینی

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1400، صفحه 123-147

https://doi.org/10.22054/jplr.2019.43299.2230

چکیده
  در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدودة نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی ...  بیشتر

مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال

بهنام نورزاده؛ فریدون نهرینی؛ محسن ایزانلو؛ حسن بادینی؛ محمد خبیری

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1400، صفحه 149-180

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.59679.2547

چکیده
  «مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت‌های معامله‌ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به‌دست می‌آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی‌شود که قدرت تصمیم‌گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به‌مثابة نوعی ...  بیشتر