نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی/دادگستری

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیر قابل اجرا بودن آن اعلام شده ، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرآیند داوری تبیین نشده است . در این وضعیت ، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق ، بررسی موردی است . دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب زوال یا تحدید حق ( به معنای امتیاز و سلطه ) می شود یا خیر ؟
نظارت دادگاه براین امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد . در دو مقطع اول نظارت اجمالی ، ولی در مرحله رسیدگی به اعتراض کامل تر است ؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد ، مگر در موارد استثناء .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Judicial Precedent-Based Approach to Scope of Judicial Review of Internal Arbitration Award in Terms of Constitutive Laws

نویسندگان [English]

  • Abbas Mansouri 1
  • Eisa Amini 2

1 Judge

2 University Professor Islamic Azad University,Central Tehran Branch , Faculty of Law

چکیده [English]

Article 489 of the Iranian Civil Procedure (ICP) provides that an arbitration award in conflict with constitutive laws will be null and void and unenforceable ; however , neither the ICP nor any other act established the concept and the instances of such laws and the scope of judicial review or supervision over their enforcement . Under these circumstances , the best approach to identify constitutive laws is through a case-by-case approach .
A justice should examine what law has been violated by an arbitrator and whether or not this law , based on the governing situations , directly or indirectly results in limiting or extinguishing a right .
A court’s review of this matter may take place upon service or enforcement of or appeal to an arbitration award . The review is only a brief one over the first two stages but takes a more complete form over the third stage . However , even in this third stage , the court may not intervene into questions of fact addressed by the arbitrator , except for special cases .

کلیدواژه‌ها [English]

  • constitutive laws
  • judicial review
  • question of fact
  • question of law
  • essential review
  • non-intervention in nature and award of arbitration