تعداد مقالات: 198
1. سیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن

دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 9-38

مهرابl داراب پور


2. پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 9-30

سعید حبیبا؛ بهنام حبیبی


3. ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه

دوره 2، شماره 6، بهار 1393، صفحه 7-31

محمد حسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کندسری؛ مهدی سخنور


4. تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 9-37

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا


5. بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ

دوره 3، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 9-42

فرهاد ادریسی؛ حمیدرضا حیدری


6. مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین

دوره 3، شماره 9، زمستان 1393، صفحه 9-32

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد باقر پارساپور


8. نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک

دوره 3، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 9-35

غلامرضا حاجی نوری


12. جایگاه بین المللی کالای عمومی در رویکرد عدالت توزیعی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-28

محمود باقری؛ سمیه سادات میر لواسانی


15. تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث

دوره 4، شماره 15، تابستان 1395، صفحه 9-33

10.22054/jplr.2016.4459

خلیل احمدی


16. ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟

دوره 5، شماره 16، پاییز 1395، صفحه 9-29

10.22054/jplr.2016.6739

علی مقدم ابریشمی؛ مسعود محبوب


19. قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 9-43

10.22054/jplr.2017.7797

نجادعلی الماسی؛ احسان شمس


25. مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو

دوره 6، شماره 22، بهار 1397، صفحه 93-117

10.22054/jplr.2018.8353

حمیدرضا علومی یزدی؛ حمید درخشان نیا