نقش زیان‌دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی، «تقصیر مشترک زیان‌دیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیان‌بار، حسب مورد، زیان‌دیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم می‌کند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویه‌قضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو نظام در این مورد است. در این خصوص در برخورد اشخاصی تحت عنوان مجرم و متهم با پلیس،‌ حقوق ایران یکی از شرایط پرداخت خسارت توسط پلیس را عدم تقصیر (بی‌گناهی) زیان‌دیده می‌داند.
به‌علاوه، نحوه عملکرد زیان‌دیده و پلیس در ورود ضرر، فروض مختلفی دارد که در میان آن‌ها  فرض مشارکت هر دو در ورود ضرر، پیچیده‌ترین مورد است. در این خصوص، رویه‌قضایی نیز از نظر واحدی پیروی نکرده و از حیث شیوه عمل و احراز تقصیر زیان‌دیده و پلیس، امور مختلفی ازجمله توجه به معیارهای قانونی، ‌مهدورالدم‌بودن و ... را مدنظر قرار داده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Injured in Police Civil Liability (A Comparative Study in Iranian and English Law)

نویسندگان [English]

  • Habibollah Rahimi 1
  • Mahdis Khayati Gargari 2
چکیده [English]

Nowadays, in most of  legal systems »contributory negligence« is a one of  the factors that entirely or partially divested injured from compensation with cut the causation between loss and harmful act. This article is seeking to analyzing Iranian and English  legal systems  ,regarding to Acts and judicial precedent in police civil liability,  about this subject (contributory negligence). In this regard, Iranian legal system  in encountering police  with guilty or accused people, requires Innocence of injured people as one of elements of police civil liability.
Additionally the approach of police and injured in creation of loss, has various Assumptions that contribute both of  them in creation of loss, is the most complex among them. judicial precedent ,also, don’t follow the one opinion and consider different issues like legal standards, wasted blood person etc;  in terms of approach and  negligence of injured and police.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • loss
  • Contributory Negligence
  • Police
  • Shooting
  • Judicial Precedent