اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1469
تعداد پذیرش 173
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 826
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 308

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 228
تعداد مشاهده مقاله 828860
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 427255
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 204 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 358 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 621 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 153 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 101 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 255 روز
درصد پذیرش 12 %