تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، صفحه 9-37

چکیده
  چکیده یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا ...  بیشتر

بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی

منصور جباری؛ مجید حسن نژاد؛ نادر ولائی

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، صفحه 39-72

چکیده
  چکیده    کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‏المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل‌ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می‌باشد.   به‏هنگام بروز خسارت، در مواردی، ...  بیشتر

توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت

میرقاسم جعفرزاده؛ عباس انصاری

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، صفحه 73-97

چکیده
  چکیده فارسی توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص می‌شود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظام‌های حقوقی پیش‌فرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و ...  بیشتر

مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی

مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، صفحه 131-155

چکیده
  چکیده به‌طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می‌توان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می‌شود. این ...  بیشتر

تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

حبیب اله رحیمی؛ محمد قاسم حاجیان

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، صفحه 89-118

چکیده
  به‌طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می‌توان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می‌شود. این جستار ...  بیشتر

اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی

اعظم انصاری؛ محمد مهدی حاجیان

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، صفحه 157-180

چکیده
  ضوابط تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی‌ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم‌نامه مذکور هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت‌نامه‌های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می‌گردند که در تفاهم‌نامه ...  بیشتر