دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، بهار 1399، صفحه 1-239 
1. کارکرد بلاک چین در حمایت از کپی‌رایت

صفحه 9-38

امیر اسلامی تبار؛ مهدی ناصر