دکترین به منزله منبع حقوق

علی اسلامی پناه

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، صفحه 9-28

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2021.42116.2215

چکیده
  چکیده این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق ...  بیشتر

لوازم عقلی دعوا

خیرالله هرمزی؛ سید فریدالدین تکاپو

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، صفحه 29-51

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2021.47845.2316

چکیده
  اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی دعوا که در حقوق فرانسه به le princip dispositif شهرت دارد اقتضا می کند دادرس حق و تکلیفی نسبت به تعیین موضوع دعوا و قلمرو آن نداشته باشد. دادرس موظف است در محدوده و چارچوب امور موضوعی که طرفین تعیین نموده اند به دعوا رسیدگی کند. با این وجود گاه آنچه که خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذکر ...  بیشتر

تفسیر شرط داوری اجباری

امید رشیدی؛ عیسی امینی؛ ربیعا اسکینی

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، صفحه 53-81

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2020.40179.2138

چکیده
  شرط داوری دارای ماهیتی قراردادی و تابع اصل حاکمیت اراده است. در زمان بروز اختلاف و لزوم حل و فصل آن از طریق اجرای شرط داوری، اگر مفاداین شرط به دلیل ابهام یا سکوت، مستلزم تفسیر باشد و داور قبل از رسیدگی ماهوی ناگزیر به تفسیر مفاد شرط داوری و درصدد کشف قصد مشترک طرفین برآید، باید طبق اصول و قواعد تفسیر قراردادها، اقدام به «تفسیر مفاد ...  بیشتر

بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)

احد شاهی دامن جانی؛ حسن بادینی؛ علی انصاری

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2017.18148.1460

چکیده
  از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد است؛ که همواره ذهن دانشمندان حقوقی و اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.اساسی‌ترین مفهومِ تحلیل اقتصادی حقوق، «کارآیی» است و ضمانت‌اجرای نقض تعهدات قراردادی‌ای کارا است که موجب استفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی ...  بیشتر

رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری

بابک شید

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، صفحه 107-129

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2020.46978.2293

چکیده
  همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه‌ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت‌نامه‌ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد ‌نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم‌تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب ...  بیشتر

چگونگی مواجه‌ نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال

منصور امینی؛ عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، صفحه 131-153

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2018.19835.1519

چکیده
  به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می ‌گذارد، با دو واکنش مواجه می‌ شد: 1) قاعده حقوقی‌ ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ ...  بیشتر

تحلیل رویه عملی نظام کپی رایت راجع به حق معنوی

محمد هادی میرشمسی؛ میلاد حامدی

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، صفحه 155-188

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2020.41847.2208

چکیده
  یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری،حق معنوی است.برخلاف حق مادی که حمایت از جنبه های مالی و اقتصادی حقوق مؤلف را مدنظر دارد،کارکرد حق معنوی درحمایت از شخصیت آفرینندگی مؤلف و جنبه های غیرمادی و منافع اجتماعی بروز میکند. علیرغم توجه کشورهای تابع نظام کپی رایت به حق مادی و داشتن رویکردفایده گرایی،ضرورتهایی چون ...  بیشتر