نویسنده = انصاری، اعظم
تعداد مقالات: 2
1. اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت

دوره 4، شماره 14، بهار 1395، صفحه 29-51

10.22054/jplr.2016.3488

اعظم انصاری؛ محمدمهدی حاجیان


2. اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 157-180

اعظم انصاری؛ محمد مهدی حاجیان