نویسنده = صادقی مقدم، محمّد حسن
تعداد مقالات: 4
1. تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات

دوره 4، شماره 14، بهار 1395، صفحه 135-155

10.22054/jplr.2016.3492

محمدحسن صادقی مقدم؛ مجتبی اشراقی آرانی


2. امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون

دوره 3، شماره 9، زمستان 1393، صفحه 101-122

محمّد حسن صادقی مقدم؛ مجتبی شفیع زاده خولنجانی


3. ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه

دوره 2، شماره 6، بهار 1393، صفحه 7-31

محمد حسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کندسری؛ مهدی سخنور


4. نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 89-115

محمد حسن صادقی مقدم؛ سید محمد طباطبائی نژاد