رهن منفعت در فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران ‏‎ ‎‏ ‏

2 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران(پردیس البرز)

10.22054/jplr.2020.45869.2271

چکیده

چکیده
در بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می‌خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی‌دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته‌اند. ادله‌ی قائلین به بطلان رهن منافع را می‌توان در دو دسته‌ی عمده جای داد. دسته‌ی اول ادله‌ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می‌شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبه‌خود منتفی می‌شود. دلایل دسته‌ی دوم، ادله‌ای هستند که با صرف‌نظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن می‌دانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگی‌هایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذره‌ذره ایجاد می‌شوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر می‌باشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار می‌رود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه می‌توان با اجاره‌ی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mortgage interest in Imamieh jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Sadeghy moghadam 1
  • hojat allah moradi 2
1 Professor of Private Law, University of Tehran ‎
2 ph.d student of tehran university
چکیده [English]

There is less interest in discrediting Jurisprudence in the context of mortgage. Even those who ‎don’t consider the bill a condition of the validity or necessity of the mortgage, still oppose the ‎interest mortgage‏. ‏The reason for invalidating the interests of mortgages can't be divided in to ‎two main categories. The first category is the reason that the bill is considered a condition of ‎the mortgage‏. ‏With the condition of knowing the bill and recognizing the interests of the ‎debtor. The interests of mortgages are not automatically eliminated. The second group ‎regardless of the condition of the bill consider mortgage as opposite of jurists property must ‎have characteristics that an satisfy the ultimate desirability of mortgages in security‏, ‏Because ‎the interest bill is slowly being created. It is not possible to get it‏. ‏But all these reason are ‎disputed. The necessity to own the property id to the conditional of the bill‏. ‏If the bill ‎requirement is removed is removed the need for objectivity is also eliminated. Buying and ‎selling money is not the only way to get money. This is because we can achieve this goal by ‎renting property‏.‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • mortgage
  • bill
  • Interest
  • Object
  • Mortgage property