نویسنده = تقی زاده، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. حقوق بشر در حقوق خصوصی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 97-131

10.22054/jplr.2017.7799

حشمت اله شهبازی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مرتضی شهبازی نیا