نویسنده = شکوهی زاده، رضا
تعداد مقالات: 3
1. اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22054/jplr.2020.11335

رضا شکوهی زاده


3. تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 145-170

10.22054/jplr.2018.21935.1566

رضا شکوهی زاده؛ اصغر عربیان