کلیدواژه‌ها = تقصیر
تعداد مقالات: 6
1. نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 135-160

10.22054/jplr.2018.25772.1666

روح الله رضایی؛ ابراهیم عبدی پور فرد؛ اسماعیل نعمت اللهی


5. نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1394، صفحه 37-59

10.22054/jplr.2015.1731

عبدالحسین صفایی؛ محمدکاظم نظارت مقدم


6. نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 39-64

حسن بادینی؛ پانته آ پناهی اصانلو