1. قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی

نجادعلی الماسی؛ احسان شمس

دوره 5، شماره 19 ، تابستان 1396، صفحه 9-43

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2017.7797

چکیده
  وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین‌ دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ...  بیشتر

2. ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه

ناهید جوانمرادی

دوره 5، شماره 19 ، تابستان 1396، صفحه 45-72

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2017.7798

چکیده
       یکی از ویژگی‌های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون،  فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب  شده و غیرقابل استرداد می‌گردد. پرداخت دین‌طبیعی اگر فاقد ...  بیشتر

3. حقوق بشر در حقوق خصوصی

حشمت اله شهبازی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مرتضی شهبازی نیا

دوره 5، شماره 19 ، تابستان 1396، صفحه 97-131

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2017.7799

چکیده
    نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی­شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، ...  بیشتر

4. جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

رضا حاذقپور؛ حمیدرضا علومی یزدی

دوره 5، شماره 19 ، تابستان 1396، صفحه 97-131

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2017.7800

چکیده
     حقوق عرفی بازرگانی به‌منزله مجموعه موازین  عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری‌شان متداول گشته­است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و  هم‌چنین سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات به‌وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به‌عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام‌های داخلی و  هم‌چنین حقوق ...  بیشتر

5. ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال

علی مقدم ابریشمی؛ حامد ضمامی

دوره 5، شماره 19 ، تابستان 1396، صفحه 133-170

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2017.7993

چکیده
  داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می‎باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی تأکید نموده‎اند که برای تحقق این هدف دیدگاههای مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحث‎برانگیز ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری ...  بیشتر

6. الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژی از طریق خط لوله

جعفر نوری؛ علی پیرمرادی؛ سمیرا غلامدخت

دوره 5، شماره 19 ، تابستان 1396، صفحه 171-193

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2017.7804

چکیده
  رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژی مورد بحث و گمان بسیار بوده­است. از جمله مباحث در خور توجه، وجود یا عدم وجود تعهد دول عضو به آزادسازی صنعت انتقال انرژی از طریق خط لوله است. منطقاً آزادسازی مزبور، در دو قالب دسترسی اشخاص ثالث به خط لوله­ی موجود و هم‌چنین ساخت خط لوله­ی جدید قابل فرض است. در میان اسناد اصلی سازمان جهانی تجارت ...  بیشتر