نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

چکیده

در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان‌های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان‌های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم می‌نماید. برای طرح چنین مطالبه‌ای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابل‌کنترل (نظیر ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائه‌شده از سوی سازمان‌های داوری، مسئولیت این سازمان‌ها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمان‌های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمان‌ها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی‌شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal liability of arbitration institutions arising from refusal to administer referred cases

نویسنده [English]

  • Oveis Rezvanian

Assistant professor at the Graduate Institute of Management and Planning Studies, Director of Tehran Regional Arbitration Centre

چکیده [English]

As the international sanctions against Iran were tightened between the years 2010 and 2015, with no clear reason or justification, some European arbitration institutions stopped to filing Requests for Arbitration and providing arbitration services to the disputes related to Iranian transactions or Iranian party(ies). From a contractual perspective, this refusal entitles the damaged party(ies) to request for compensation. However, to this aim, a number of assumptions should be first proved, i.e. the existence of a contractual relationship between the parties and the arbitration institution, the occurrence of damage and non-existence of an uncontrollable impediment (such as restrictions imposed by international sanctions). Moreover, considering the nature of services provided by arbitration institutions, the non-contractual liability of these institutions, as well as the possibility of violating the European Non-discrimination Law, are other important issues to be examined. In the present research project, the liability of arbitration institutions for providing services to users and the possibility of reimbursing the damages arising out of refusal to provide such services are discussed. The findings of the research project confirm the possibility of reimbursing the damages by aggrieved parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Commercial Arbitration
  • Arbitration institution
  • contractual liability
  • damage compensation
  • international sanctions
 
 
منابع
English Sources
-  Ch. Jarrosson, Le rôle respectif de l'institution, de l'arbitre et des parties dans l'instance arbitrale, Rev. arb., 1990.
-  Cour d’appel de Paris, 15 September 1998, Société Cubic Defense Systems Inc. v. Chambre de Commerce, Rev. arb., 1999.
-  Samuel, Adam. (1989). Jurisdictional Problems in International Commercial Arbitration: A Study of Belgian, Dutch, English, French, Swedish, Swiss, U.S., and West German Law. Schulthess Polygraphischer Verlag.
-  A. Ditche, The arbitration contract, Essay on an arbitration contract, Rev. arb., 1981.
ICC Rules of Arbitration 2012, International Chamber of Commerce, 2012
Handbook on European Non-discrimination Law, Mark Butler, David Sugarman, Publications Office of the European Union, 2011
-  Elie Kleiman, The SNF v. International Chamber of Commerce case and the obligation to conduct arbitration proceedings with “Expected Dispatch”, Stockholm International Arbitration Review 2009:1, 13-42, p 21.
-  Ph. Fouchard, Les institutions permanentes d’arbitrage devant le juge étatique, Rev. arb., 1987, p. 225.
-  P. Lalive; Tribunal de grande instance de Paris, Cekobanka v. CCI, 8 October 1986, Rev. arb., 1987, p. 367
-  Tribunal de grande instance de Paris, 21 May 1997, Cubic Defence Systems v. Chambre de Commerce Internationale, Rev. arb., 1997, p. 417
-  Ph. Fouchard, Les institutions permanents d’arbitrage devant le juge étatique, Rev. arb., 1987, p. 225
-  Th. Clay, D. 2007, p. 2916 and blog Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges, available at http://fr.groups.yahoo.com/group/ arbitrage-adr/message/1573 ;
-  E. Robine, The Liability of Arbitrators and Arbitral Institutions in International Arbitrations under French Law, Arbitration International, Vol. 5, 1989
-  Barbara Alicja Warwas, 2016, The Liability of Arbitral Institutions: Legitimacy Challenges and Functional Responses, Springer
-  Code de procedure civile francais
-  Code civil francais
-  Barbara Alicja Warwas, The Liability of Arbitral Institutions: Legitimacy Challenges and Functional Responses, Springer, 2016, p 242.
Ceskilovenska Obchodni BankaA.S. (Cekobanka) v. Chambre de commerce internationale, Tribunal de grande instance de Paris (October 8, 1986), Rev. arb. (1987)
République de Guinée v. Chambre arbitrale de Paris 1987; Rubino-Sammartano 2001, p 368.
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York 1958)
-  Interpretation on Article II of New York Convention: http:// newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=10&menu=618&opac_view=-1#657
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985)
Rome Convention on the law applicable to contractual obligations, 1980