مکانیزم رد اولیه دعوا در داوری سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/jplr.2021.46717.2289

چکیده

طرح دعاوی واهی و بی اساس که علاوه بر تضییع زمان و هزینه، سبب تأخیر در جبران خسارت می شود، یکی از چالش هایی است که دیوان های داوری همواره با آن مواجه بوده اند. برای نخستین بار با وضع قاعده ۴۱ (۵) قواعد داوری ایکسید در سال ۲۰۰۶ میلادی این امکان فراهم شد تا متعاقب درخواست هر یک از طرف های اختلاف، دیوان داوری بتواند دعاوی را که آشکارا فاقد مبنای حقوقی هستند قبل از شروع روند رسیدگی رد کند. این مکانیزم که از آن زمان به بعد در برخی قواعد داوری و برخی آراء داوری سرمایه گذاری مورد پذیرش قرار گرفت، شروط، ویژگی ها و پیامدهای حقوقی مشخصی دارد. بدین ترتیب که این درخواست که می تواند نسبت به موضوعات صلاحیتی یا ماهیتی باشد، باید در یک مهلت زمانی کوتاه پس از ثبت دادخواست مطرح شود و درخواست کننده باید دلایل خود را ارایه کند. همچنین، رسیدگی به این درخواست، فوری است و دیوان داوری باید پس از استماع ادله و دفاعیات طرف های اختلاف در این خصوص تصمیم گیری کند. این مکانیزم از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه تصمیم دیوان مبنی بر پذیرش رد اولیه دعوا، اعتبار امر مختومه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Early Dismissal Mechanism in Investment Arbitration

نویسنده [English]

  • vahid bazzar
PHD of International Law of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The unmeritorious claims, which in addition to wasting time and money, delaying reparation, is one of the challenges that arbitration tribunals have always faced. For the first time, rule 41 (5) of the ICSID arbitration rules in 2006 made it possible to, at the request of parties to the dispute, the arbitral tribunal dismisses a claim is manifestly without legal merit before the start of the proceedings. The mechanism, which has since been accepted in some arbitration rules and some investment arbitration awards, has specific features, requirements, and legal consequences. Thus, the request, which may be related to jurisdictional or substantive nature, must be filed within a short time after filing the application and the reasons must also be given. Also, this proceeding is urgent and the arbitral tribunal must decide after hearing the parties of the dispute's arguments and defenses. This mechanism is very important, as the decision of the tribunal in acceptance of the request is subject to res judicata. This mechanism is very important, as the decision of the tribunal in acceptance of the request is subject to res judicata.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early dismissal
  • Investment Arbitration
  • unmeritorious claims
  • arbitration rules
  • ICSID