نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارحقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

چکیده

اصالت شرط ضروری حمایت از آثار ادبی و هنری است. با این‌حال هیچ‌یک از مقررات ملی یا بین‌المللی از جمله قوانین ایرانی، اصالت را تعریف نکرده‌اند. رویه‌قضایی کشورها نیز در ارایه مفهوم و قلمرو اصالت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند و معیارهای مختلفی را برای احراز اصالت معرفی می‌نمایند. معیارهای سنتی، اصالت را مساوی «کارو تلاش » و یا « تجلی روح و شخصیت خالق» در خلق اثر می‌دانند و معیارهای نوین، آن را به حداقلی از « خلاقیت و ابتکار» و « مهارت و انتخاب آگاهانه» پدیدآورنده مرتبط می‌سازند. با این‌حال تمامی نظام‌های حقوقی بر کپی‌نبودن اثر از آثار قبلی اتفاق دارند. سؤال اصلی مقاله آن است که کدام‌یک از معیارهای مطرح شده می‌تواند میان حقوق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به آثار و حقوق خصوصی پدیدآورندگان تعادل ایجاد کند. این مقاله ضمن تحلیل این معیارها به این نتیجه دست می‌یابد که معیار کانادایی « مهارت و انتخاب آگاهانه» معیاری مناسب برای پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش است و پیشنهاد می‌دهد که قانون‌گذار در هنگام تصویب لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در بند ۱۴ ماده ۱ در تعریف اصالت به جای کلمه «خلاقیت» از عبارت « مهارت و انتخاب آگاهانه» استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spark of Creativity or Judgement: Originality Standards

نویسندگان [English]

  • mehdi zahedi 1
  • Shirin Sharifzadeh Tadi 2

1 Associate Professor of Private Law Allameh Tabataba'i University

2 PhD student of Private Law of allameh Tabatab'i University

چکیده [English]

Originality is an essential requirement for the copyrightability of any artistic and literary work. Creative works are afforded copyright protection only if they are original. Originality has yet to be defined by international or national laws including Iranian Laws. The judicial interpretation of national laws also differ from one another and there is no consensus on the concept of Originality. Under traditional approach, Originality is often referred as to "labor and effort" or "self expression " of the author, whereas the more approach is that of "creativity " and exercise of "skill and judgment ". However, all legal systems recognize that the work must be independent and not copied from another work.
The main question of this Article is which approach can strike a balance between author’s rights and public interest to cheap and easy access to artistic works. This article will examine originality under different jurisdictions and concludes the Canadian definition is the more appropriate approach to the said question. Finally, it suggests that the Iranian legislature shall replace the term “creativity” with “skill and judgment” in 14 of article 1 of the copyright bill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • originality
  • Spark
  • Labor & effort
  • Skill
  • Judgement