الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا

هادی قنبری بناب؛ محمد مهدی حاجیان؛ عباس کاظمی نجف آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2022.46757.2312

چکیده
  یکی از مسائل مهم در زمینه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات میباشد. هدف مقاله، تجزیه و تحلیل قوانین،مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران درخصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه ...  بیشتر

تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2022.53361.2426

چکیده
  تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاه‌ ها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین‌ المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این حال معیار واحد بین‌ المللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاه‌ ها وجود ندارد. از این رو نظام‌ های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاه‌هایشان در پیش گرفته‌ اند. در حالی که اندکی از نظام‌ های ...  بیشتر

محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی

عباس منصوری؛ عیسی امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2019.43299.2230

چکیده
  در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیر قابل اجرا بودن آن اعلام شده ، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرآیند داوری تبیین نشده است . در این وضعیت ، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق ، بررسی موردی است . دادرس باید بررسی ...  بیشتر