دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحول مسئولیت متصدی حمل ترکیبی، از قواعد حمل مرکب 1980 ژنو تا روتردام 2009

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22054/jplr.2020.11337

غلامنبی فیضی چکاپ؛ محمد حسن مردانی


2. از لکس مرکاتوریا تا حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22054/jplr.2020.11334

مهدی زاهدی؛ زهرا محمودی کردی؛ سیده عاطفه قدیری نژاد


3. قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوان‌های داوری در داوری تجاری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

10.22054/jplr.2020.11146

علی رضائی؛ مذکور صالحی


4. اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22054/jplr.2020.11335

رضا شکوهی زاده


5. حق انصراف از انتشار آثار ادبی (مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی و برخی نظام‌های حقوقی شناسایی کننده این حق)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22054/jplr.2020.11336

طیبه صاحب؛ عباس مرادی