اقتصاد سیاسی بین الملل
انحصار طبیعیِ ناشی از فناوری اطلاعات در شبکة بانکی بین‌المللی

محمود باقری؛ سعید رحمانی؛ یاسمین افشاری فرد

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، ، صفحه 177-205

https://doi.org/10.22054/jplr.2024.73741.2747

چکیده
  با پیشرفت چشم‌گیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌های بانکی با ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر این فناوری و با استفاده از سامانه‌های پیام‌رسان مالی، اقدام به تسهیل ارتباطات مالی بین بانکی داخلی و بین‌المللی نموده‌اند. مهم‌ترین نمونة بین‌المللی این نوع سامانه‌ها شبکه سوئیفت است که گسترده‌ترین شبکة پیام‌رسان مالی است و تقریباً ...  بیشتر