نظام حقوقی مناسب برای حمایت از ظاهر و حس وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها

زهرا شاکری؛ سهیلا نورعلی

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1400، ، صفحه 119-155

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.52791.2417

چکیده
  ظاهر کلی یک وب‌سایت یا نرم‌افزار که از آن به "ظاهر و حس" تعبیر می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص هایی محسوب می‌شود که یک کسب‌وکار می‌تواند از طریق آن به طورمستقیم خود را به مصرف‌کنندگان معرفی کند. به همین دلیل بسیاری‌ از تجار تلاش می-کنند با صرف هزینه ، یک ظاهر و حس متمایز برای وب‌سایت یا نرم‌افزار خود طراحی کنند. با این حال، تقلید غیرمجاز ...  بیشتر