کلیدواژه‌ها = تفسیر قرارداد
تعداد مقالات: 3
1. تفسیر شرط داوری اجباری

دوره 9، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 53-81

10.22054/jplr.2020.40179.2138

امید رشیدی؛ عیسی امینی؛ ربیعا اسکینی


2. عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها

دوره 7، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 35-62

10.22054/jplr.2019.29815.1814

عبدالواحد افضلی؛ مهدی شهابی؛ محمد مهدی الشریف


3. مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 183-213

سید فضل االله موسوی؛ سید مهدی موسوی؛ محمد حسین وکیلی مقدم؛ مهدی غلامی