کلیدواژه‌ها = تعدیل
تعداد مقالات: 2
1. چگونگی مواجه‌ نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال

دوره 9، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 131-153

10.22054/jplr.2018.19835.1519

منصور امینی؛ عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس


2. تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 111-137

غفور خوئینی؛ عطیه شمس اللهی؛ سهیل ذوالفقاری