نویسنده = منصور امینی
تعداد مقالات: 2
1. چگونگی مواجه‌ نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال

دوره 9، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 131-153

10.22054/jplr.2018.19835.1519

منصور امینی؛ عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس


2. دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد

دوره 7، شماره 24، پاییز 1397، صفحه 173-199

10.22054/jplr.2018.9009

حمید میری؛ منصور امینی؛ سامان متقی شهری