نویسنده = حاجی نوری، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک

دوره 3، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 9-35

غلامرضا حاجی نوری