نویسنده = دیانتی نسب، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و ماهیت معامله آفست

دوره 2، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 97-120

ابراهیم دیانتی نسب