نویسنده = مافی، همایون
تعداد مقالات: 5
1. ماهیت حقوقی داوری

دوره 6، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 177-204

10.22054/jplr.2017.8140

همایون مافی؛ محمد حسین تقی پور درزی نقیبی


4. تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980

دوره 3، شماره 10، بهار 1394، صفحه 121-140

همایون مافی؛ میثم رامشی؛ علی باقری