نویسنده = شوشی نسب، نفیسه
تعداد مقالات: 1
1. دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 157-182

حسن محسنی؛ بهنام غفاری فارسانی؛ نفیسه شوشی نسب