نویسنده = اشراقی آرانی، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 31-56

10.22054/jplr.2019.41476.2198

مجتبی اشراقی آرانی


2. تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات

دوره 4، شماره 14، بهار 1395، صفحه 135-155

10.22054/jplr.2016.3492

محمدحسن صادقی مقدم؛ مجتبی اشراقی آرانی