نویسنده = فهیمی، عزیزاله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران

دوره 3، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 149-178

غلام نبی فیضی چکاب؛ ابراهیم تقی زاده؛ عزیزاله فهیمی؛ خداداد خدادادی دشتکی