نویسنده = شهبازی نیا، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. حقوق بشر در حقوق خصوصی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 97-131

10.22054/jplr.2017.7799

حشمت اله شهبازی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مرتضی شهبازی نیا


2. قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

دوره 4، شماره 12، پاییز 1394، صفحه 87-107

10.22054/jplr.2015.1732

محمد عیسائی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ حبیب رمضانی آکردی