نویسنده = شفیع زاده خولنجانی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون

دوره 3، شماره 9، زمستان 1393، صفحه 101-122

محمّد حسن صادقی مقدم؛ مجتبی شفیع زاده خولنجانی