کلیدواژه‌ها = ورشکستگی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها

دوره 7، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 90-114

10.22054/jplr.2019.35374.1987

علی انصاری؛ جواد عسکری دهنوی


2. قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 9-43

10.22054/jplr.2017.7797

نجادعلی الماسی؛ احسان شمس


4. قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

دوره 4، شماره 12، پاییز 1394، صفحه 87-107

10.22054/jplr.2015.1732

محمد عیسائی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ حبیب رمضانی آکردی