مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

چکیده

بانک‌ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک‌ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه­حل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک‌ها به‌واسطه نقش مؤثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می­کنند، حیات و فعالیت آن‌ها در توسعه تجارت داخلی و بین‌المللی تأثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظام‌های پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد می‏کند، مثلاً کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راه­کار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیش‌رو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعه‌یافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های در معرض ورشکستگی مطالعه شود.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Legal Tools Superseding Bankruptcy of Banks

نویسندگان [English]

  • Ali Ansari 1
  • javad askari dehnavi 2
1 Associate Professor of the Private Law Group, Kharazmi University
2 PHD Student of Private Law, Kharazmi University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Banks, like any other commercial entity, are likely to encounter the risk of insolvency and consequently go bankrupt for some reasons. As the provisions on bankruptcy are subject to the rules and regulations of the Commercial Code, the solution for dealing with a bankrupt bank is to declare its bankruptcy and liquidate its assets. However, declaring a bank’s bankruptcy and going through the bankruptcy process would have an adverse impact on the economy of the country concerned. Banks play a remarkable role in the development and growth of countries’ economy as a result of lending; thus, their existence and operation are highly vital in the development of domestic and international trade. Furthermore, insolvency and bankruptcy of banks would havoc  payment systems and harm the public trust, which eventually result in decline in investments. Therefore, the approach of bankruptcy declaration and liquidation of banking assets exposed to bankruptcy is not a logical approach and it is also not in line with the economic principles. The aim of this article is to discuss the preventive legal tools regarding banks’ bankruptcy, which are at the risk of going bankrupt, in parallel with examining the approach of developed countries in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank
  • Bankruptcy
  • reconstruction
  • Merger
  • interim administration
  • purchase and listing
-    بختیاری، صادق؛ پاسبان، فاطمه، «نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصت­های شغلی: مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ۴6، (1383).

-    رسول­زاده، مهدی، «کاربرد مدل آلتمن در تعیین وضعیت ورشکستگی شرکت­ها»، ماهنامه تدبیر، سال سیزدهم، شماره ۱۲۰، (1384).

-    سیف، ولی‌اله، «مروری بر مبانی نظری نظارت بر بانک‌ها»، مجله حسابرس، شماره 22، (1382).

-    شاهچرا، مهشید؛ طاهری، ماندانا، «تأثیر ساختار سرمایه بانکی بر نقش خلق نقدینگی بانک‌ها در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش­های پولی- بانکی، سال هشتم، شماره ۲۳، (1393).

-    طباطبایی نژاد، سید محمد، «کاستی‌های نظام ورشکستگی بانک‌ها در ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۵، شماره ۱، (1394).

-    طیبی، سید کمیل؛ ساطعی، مهسا؛ صمیمی، پریسا، «تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال­زایی بخش­های اقتصادی ایران»، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ۴، (1389).

-    طیبی، سید کمیل؛ عباسلو، یاسر، «اعتبارات بانکی و سایر تعیین‌کننده‌های اقتصادی فضای کسب‌وکار در ایران»، فصلنامه پول و اقتصاد،شماره ۱، (1388).

-    عیسائی تفرشی، محمد؛ شهبازی­نیا، مرتضی؛ ورمزیار، محمد، «اداره موقت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس و ایران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی- پژوهش‏های حقوق تطبیقی، دوره ۱۳، شماره ۴، (1388).

-    عیسی­زاده، سعید؛ مظهری آوا، مریم، «اثر کارایی مدیریتی در کاهش هزینه­ها بعد از ادغام بانک‌ها در ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، شماره ۲۱، (1396).

-    قنواتی، جلیل؛ کهنمویی، اسماعیل، «بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات‌متحده و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی»، فصلنامه مدرس علوم انسانی- پژوهش‏های حقوق تطبیقی، شماره ۴، (1389).

 

English Sources

-  Avgouleas, Emilios, “Banking Supervision and the special resolution regime of the Banking Act 2009: The unfinished reform”, Capital Markets Law Journal, No 4, (2009)

-  Bliss, R, & Kaufman, G., “U.S. Corporate and Bank insolvency regimes: An Economic Comparison and evaluation”, Virginia Law and Business Review,Vol. 2, No 1, (2007)

-  Brown, Donald J. & Waters, M. Daniel, “Dissenter’s Rights and Fundamental Changes under the New Law a Business Corporation Act”, Drake Law Review, Vol. 4, (1991)

-  Clarkson, Kenneth W, West’s Business Law, 6th, (New York: West Publishing Company, 1995)

-  David L. Bookbinder, Basic Bankruptcy Law for Paralegals, 4th ed, (Aspen Law and Business, 2001)

-  Englund, P., “The Swedish banking crisis: Roots and consequences”, Oxford Review of Economic Policy, No 15, (1999)

-  Girard, SUSAN m., “An Expansion of Corporate Successor Liability Under Eerla, United States V. Distler”, Villanova, Environmental Law Journal, No 1, (1992)

-  King, Robert and Ross Levine, “Finance and Growth: Schunpeter Might Be Right”, Quarterly Journal of Economics, No 108, (1993)

-  Matej Marinc, Razvan Vlahu, The Economics of Bank Bankruptcy Law, (London: Springer, 2012)

-  Molin, J, & Ingves, S., “Can the authorities manage crises in the financial system?” Economic Review, No 2, (2008)

-  Ross, Stephen A, & Jaffe, Jeffrey F., Corporate Finance, 2ed, (Tokyo: Richard D. Irwin Inc, 1990)

-  Roy Goode, Roy, Principles of Corporate Insolvency Law, (London: Sweet & Maxwell, 1997)

-  Spears, Annie, “Financial Development and Economic Growth- Causality Tests”, Atlantic Economic Journal, No 1, (1991)

-  Von Thadden, E-L, Berglof, E, & Roland, G., “The design of corporate debt structure and bankruptcy”, Review of Financial Studies, Vol. 7, No 23, (2010)