کلیدواژه‌ها = حقوق رقابت
تعداد مقالات: 5
4. تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 65-104

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری