حقوق بین الملل
حفاظت از حقّ حریم خصوصی اطلاعاتی در مقابل تهدیدات ناشی از هوش مصنوعی نظامی

فرشته بنافی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، ، صفحه 149-176

https://doi.org/10.22054/jplr.2024.68659.2691

چکیده
  هوش مصنوعی توانایی یک سیستم کامپیوتری در حلّ مشکلات و انجام وظایفی است که در‌ ‌صورت نبودن آن به هوش انسانی نیاز است. فناوری‌های هوش مصنوعی برای چندین دهه تکامل یافته‌اند. امروزه بسیاری از کشورها در حال توسعۀ هوش مصنوعی در برنامه‌های نظامی خود هستند که با چالش‌های حقوق بشری فراوانی به‌ویژه در زمینة حفظ حریم خصوصی به‌عنوان حقّی ...  بیشتر