نویسنده = صادقی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع

دوره 4، شماره 14، بهار 1395، صفحه 109-133

10.22054/jplr.2016.3491

محسن صادقی؛ محمود جعفری چالشتری