نویسنده = صالحی مازندرانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی

دوره 2، شماره 6، بهار 1393، صفحه 33-61

محمد صالحی مازندرانی؛ فرهاد بیات