نویسنده = طباطبایی، سید محمد صادق
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد

دوره 2، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 83-94

سید محمد صادق طباطبایی؛ زهرا اکرمی