نویسنده = نوری، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 35-59

جعفر نوری؛ عبدالرشید آخوندی