نویسنده = شعبانی کندسری، هادی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه

دوره 2، شماره 6، بهار 1393، صفحه 7-31

محمد حسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کندسری؛ مهدی سخنور