نویسنده = خوئینی، غفور
تعداد مقالات: 1
1. تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 111-137

غفور خوئینی؛ عطیه شمس اللهی؛ سهیل ذوالفقاری