نویسنده = عبدی پور فرد، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 135-160

10.22054/jplr.2018.25772.1666

روح الله رضایی؛ ابراهیم عبدی پور فرد؛ اسماعیل نعمت اللهی